Alarm Improvement Project

Tilsyn fra PTIL på alarmsystemer

Etter tilsyn fra PTIL vil vi gjerne minne om våre tjenester innenfor alarmoptimalisering, samt vedlikehold av alarmsystem.


Det gikk i 2021 ut varsel om tilsyn til alle operatører på norsk sokkel i forhold til ansvar, kompetanse og vedlikehold av alarmhåndteringssystemer i kontrollrom fra PTIL. Dette var en tilsynsserie som pågikk gjennom hele 2021. Hensikten med tilsynet var å verifisere at operatørene følger opp alarmsystemene i samsvar med regelverket og interne krav. Tilsynene er nå gjennomført og flere av selskapene har mottatt rapporter allerede. Derfor vil vi i Eldor minne om vår ekspertise innen alarmoptimalisering og alarmvedlikehold.

 

Eldor har siden 2010 gjennomført mange alarmprosjekter, optimalisert over 253 000 alarmer og gjennomført 1128 workshops med våre kunder. Vi har også 11 ingeniører som er sertifiserte «Alarm Management Practitioners» gjennom ExidaDu kan lese mer om våre alarmtjenester her.

 

Dersom du har behov for å rydde opp i alarm systemet ditt kan det ofte være en god ide å begynne med en studie for å avdekke behov og omfang av et alarmoptimaliseringsprosjekt. En slik studie vil ta for seg alarmfilosofien deres og eventuelt etablere en ny filosofi for så og se på status på alarmsystemet og bestemme i samarbeid med kunde hva vi ønsker å oppnå med et alarmprosjekt, og hva som må gjøres for å oppnå dette. Det er vanlig at en slik studie vil gi et budsjett for gjennomføring. Alarmprosjektet i seg selv vil i de fleste tilfeller bestå av alarmrasjonalisering, utvikling av en manual for operatørrespons, forberede arbeidspakker for å gjennomføre endringer, og operatør trening. Vedlikehold av alarmsystemet er vel så viktig, slik at en slipper å gjennomføre store alarmprosjekter.

 

Vi i Eldor opererer hovedsakelig innen prosessindustri og har kontorer i Norge og i Storbritannia. Vi er eksperter på grensesnittet mellom konstruksjon og produksjon av automatiserings- og telekommunikasjonssystemer, samt integrerte og fjernstyrte operasjoner.

 

Les mer her om våre alarmtjenester i brosjyren: 

Similar posts

Get notified on new articles from Eldor

Receive great articles written by our expert engineers. 

Subscribe to our blog